ผู้บริหาร K Grand Ville

ผู้บริหาร
K Grand Ville

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

Play Now

kgrandville.com

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :

บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ :

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

288/398 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท :

0105561147063

ทุนจดทะเบียน :

6,000,000 บาท

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

แกลเลอรี่

Contact us

88 หมู่ 8 ต.ข้าวเม่า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 13210