ทีมงาน k grand ville

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

จากความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการ 1 ที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อยอดถึงโครงการ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
k grand ville
Admin

Contact us

88 หมู่ 8 ต.ข้าวเม่า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 13210